FAQ

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις
 1. Τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω.
 2. Τις καλύψεις που χρειάζομαι ανάλογα με τις ανάγκες μου. Να ελέγξω τις απαλλαγές και το κεφάλαιο κάλυψης.
 3. Την ασφαλιστική εταιρεία, να ελέγξω την ποιότητα και την φερεγγυότητα της.
 4. Τον ασφαλιστή που θα σου παρέχει τις συμβουλές και τις υπηρεσίες στην επιλογή της ασφάλεια μου.

Από το Μάιο του 2014 ισχύει νέος Νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα και σύμφωνα με αυτόν, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα και ποινές από την Τροχαία για τους παραβάτες. Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα μπορείς να πάρεις, ακόμα κι αν το αυτοκίνητο δεν το χρησιμοποιείς, αλλά δεν έχεις παραδώσει πινακίδες.

Με απλά λόγια, αν το αυτοκίνητο έχει πινακίδες, τότε πρέπει να έχει και ασφάλεια.

Εάν η τροχαία κάνει έλεγχο σε ανασφάλιστο όχημα τότε:

 • Ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος λαμβάνει ειδοποιητήριο και έπειτα, μέσα σε 8 ημέρες πρέπει να αποδείξει πως το όχημά του είναι ασφαλισμένο, είτε να προχωρήσει στην ασφάλιση του οχήματός του και να πληρώσεις το παράβολο των 250 ευρώ.
 • Αν ο κάτοχος του ανασφάλιστου αυτοκινήτου δεν συμμορφωθεί, προβλέπεται επιβολή νέου προστίμου ύψους 500 ευρώ, σε συνδυασμό με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Επιπλέον 2 φορές τον χρόνο γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος ανασφαλίστων σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της ΓΓΔΕ (εάν το όχημά σου βρεθεί ανασφάλιστο τότε ακολουθούν οι κάτωθι κυρώσεις):

 • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
 • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά & 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα. Αυτό ισχύει, αν πληρωθεί το πρόστιμο και προσκομιστεί η απόδειξη πληρωμής, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Επιπλέον οι ποινικές κυρώσεις για το ανασφάλιστο όχημά σου είναι:

 • Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο
 • Χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ

Η κάλυψη του προσωπικού ατυχήματος αφορά στον οδηγό ή και ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος.

Σε περίπτωση ατυχήματος που συμβεί ενώ βρίσκεστε μέσα στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, καλύπτεστε για:

 • Την απώλεια ζωής καταβάλλοντας η ασφαλιστική αποζημίωση στους δικαιούχους του θανόντος εφόσον αυτή συμβεί μέσα σε 1 έτος από την ημ. Ατυχήματος
 • Την μόνιμη ολική/μερική αναπηρία καταβάλλοντάς σας αποζημίωση εφόσον υποστείτε σωματική βλάβη η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα μέσα σε 1 έτος από την ημ. του ατυχήματος.

Ενεργητική ασφάλεια είναι όλα τα μέσα ασφαλείας που μας παρέχει το αυτοκίνητό μας ώστε να αποτραπεί ένα πιθανό ατύχημα.

Με απλά λόγια όλα τα συστήματα που έχει το αυτοκίνητο, που μας βοηθάνε στο να μην έχουμε ατύχημα πχ. το ABS ή το ESP.

Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου καθώς και το δίπλωμά σας.

Προσοχή: Σε περίπτωση που το όχημά σας το οδηγεί νέος οδηγός σε ηλικία ή σε δίπλωμα, τότε χρειάζεται να προσκομίζεται και το δίπλωμά του ίδιου.

Χρειάζεται να γνωρίζεις την πραγματική αξία του οχήματός σου (τη χρονική στιγμή της σύναψης συμβολαίου). Όσο περνούν τα χρόνια, η αξία του αμαξιού σου μειώνεται και δεν έχει νόημα να το ασφαλίσεις στην αξία που το αγόρασες και να πληρώνεις ακριβότερα ασφάλιστρα. 

Με την κάλυψη αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει:

 • Τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο κάτοχο του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ενόσω οδηγεί νόμιμα οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή είναι επιβαίνων σε αυτοκίνητο ή είναι πεζός
 • Τον οδηγό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ενόσω οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο
 • Τους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, εάν υποστούν τροχαίο ατύχημα ενόσω επιβαίνουν σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις τους δεν στρέφονται κατά του ιδιοκτήτη ή και οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου

Το συμβόλαιο ασφάλειας αυτοκινήτου λήγει απευθείας με τη λήξη του συμβολαίου και τη μη πληρωμή και ανανέωση του συμβολαίου.

Με άλλα λόγια, αν δεν έχετε φροντίσει να πληρώσετε τα ασφάλιστρά σας έγκαιρα, κινδυνεύετε να μείνετε με μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο και να υποστείτε τα αντίστοιχα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα.

Παλαιότερα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο και σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες εκδίδαν τα συμβόλαια των πελατών πριν την πληρωμή τους και οι οδηγοί είχαν ένα περιθώριο 30 ημερών για την πληρωμή των ασφαλίστρων.

Πλέον για να εκδοθεί ένα συμβόλαιο από ένα ασφαλιστικό γραφείο ή μια εταιρεία, θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφληθεί και έπειτα βγαίνει η εντολή έκδοσης.

Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί την ελάχιστη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Μέσω της αστικής ευθύνης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν πάθει ζημιά σε ένα ατύχημα που την ευθύνη έχει το αυτοκίνητο σου (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Οι βασικές καλύψεις και τα όρια είναι:

 • Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο)
  Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το αυτοκίνητο σου σε άτομα όπως πεζούς, επιβάτες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβάτες του δικού σου αυτοκινήτου.
 • Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα)
  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το αυτοκίνητο σου σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κλπ.

Σε περίπτωση ατυχήματος και με την προϋπόθεση ότι είστε αναίτιος, εάν η ζημιά σας είναι ίση ή δεν ξεπερνά τα 300€, τότε μπορείτε να πληρωθείτε υπογράφοντας μια υπεύθυνη δήλωση και όχι να προσκομίσετε τιμολόγια επισκευής.

Πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλεια αστική ευθύνης η οποία είναι υποχρεωτική από τον νόμο 489/76 κάλυψη της ασφάλειας αυτοκινήτου, για την αποζημίωση υλικών ζημιών ή και σωματικών βλαβών, που η χρήση του αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει σε άλλους. Οι ‘’άλλοι’’ περιγράφονται ως ‘’τρίτοι’’, για αυτό και ο πλήρης τίτλος της κάλυψης είναι ‘’αστική ευθύνη έναντι τρίτων’’

Εάν είστε υπαίτιος σε ένα ατύχημα και έχει τραυματιστεί αυτός που χτυπήσατε (πχ. είτε είναι επιβαίνων στο άλλο όχημα, είτε έχετε χτυπήσει πεζό κτλ), τότε η ασφαλιστική σας καλείτε να αποζημιώσει το άτομο που έχει τραυματιστεί.

Εφόσον το ασφαλιστήριο που έχετε συνάψει περιλαμβάνει την κάλυψη της ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας και κλαπεί, τότε η ασφαλιστικής σας υποχρεούται να σας αποζημιώσει στην τρέχουμε εμπορική του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής.

Βασική προϋπόθεση είναι μόλις κλαπεί να το δηλώσετε στην αστυνομική αρχή και να προσκομίσετε το χαρτί στην ασφαλιστική εταιρεία.

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, καθώς και από καθίζηση ή κατολίσθηση που προέρχεται μόνο από σεισμό.

Επιπλέον στην κάλυψη περιλαμβάνονται ζημιές που θα προκληθούν από πτώση δέντρων, στύλων ή άλλων σταθερών κατασκευών, εξαιτίας των πιο πάνω φυσικών φαινομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού της Ε.Μ.Υ. από τον ασφαλισμένο στην εταιρεία, από το οποίο να προκύπτουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία και ώρα του καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος, στην περιοχή που αυτό συνέβη.

Οι ασφάλειες αυτοκινήτου αποτελούνται από αρκετές καλύψεις – άλλες υποχρεωτικές από το νόμο και άλλες προαιρετικές που μπορείτε να τις επιλέξετε εσείς έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερη κάλυψη έναντι κάποιου ενδεχόμενου ατυχήματος.  Κάτωθι κάποιες καλύψεις οι οποίες είναι προεραιτικές.

 • Πυρκαγιά–Έκρηξη–Τρομοκρατικές Ενέργειες-Στάσεις-Απεργίες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Κλοπή Αξεσουάρ
 • Ιδίες Ζημιές
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Οδική Βοήθεια
 • Προσωπικό Ατύχημα κα

Σε περίπτωση πώλησης του οχήματός σας, θα πρέπει να στείλετε γραπτό αίτημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία, με το οποίο θα ζητάτε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας.

Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα θα επιστραφούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Η περιοχή μόνιμης διαμονής σας, δηλαδή ο νομός στο οποίο κινείται το όχημά σας, παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ασφαλίστρων.

Πχ. Την ακριβότερη ασφάλιση πληρώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων αστικών κέντρων σε σύγκριση με κάποιον που διαμένει σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό ή σε μια παραμεθόριο περιοχή.

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τους βάση νόμου (όπως για όλα τα οχήματα) για την αστικής ευθύνη έναντι τρίτων.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αυτοκίνητα Euro4 ή παλαιότερης τεχνολογίας απαγορεύονται να κυκλοφορούν. Αυτό αφορά σε όσα πετρελαιοκίνητα έχουν άδεια από το 2009 και πίσω.

Αν δεν εξοφλήσεις το ασφάλιστρο, είτε αυτό αφορά νέο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου είτε αφορά την ανανέωση συμβολαίου, τότε αυτό δεν έχει καμία ισχύ. Είναι πρακτικά σαν να μην υπάρχει συμβόλαιο, δεν παρέχεται καμία κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ενώ σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμο.

Η πολιτεία βρίσκεται σε θέση να εντοπίσει κάθε ανασφάλιστο όχημα διασταυρώνοντας τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών που περιλαμβάνουν όλα τα ενημερωτικά οχήματα βάσει πινακίδας κυκλοφορίας, με τις βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών που περιλαμβάνουν όλα τα ενεργά συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί το αυτοκίνητο που, ενώ διαθέτει πινακίδα κυκλοφορίας, δεν καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτό κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και εκδίδεται πρόστιμο και ειδοποιητήριο προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σε περίπτωση απλής βασικής ασφάλισης, η ασφαλιστική δε θα σας καλύψει οποιαδήποτε ζημιά έχετε δημιουργήσει εσείς ή έχει δημιουργηθεί από τρίτους παράγοντες όπως φωτιά, καταστροφές, βανδαλισμούς, κ.α. εκτός κι αν αναγράφεται η συγκεκριμένη κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο σας έχετε την κάλυψη της μικτής, τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία έχει την υποχρέωση να σας καταβάλλει αποζημίωση για ζημιές που προξενούνται στο αυτοκίνητό σας από:

 • Σύγκρουση
 • Πρόσκρουση
 • Εκτροπή
 • Ανατροπή
 • Πτώση
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Η αποζημίωση σας καταβάλλεται ανεξάρτητα εάν ευθύνεστε ή όχι.

Στην ουσία πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που έχουν αναπτύξει οι ασφαλιστικές εταιρίες και που εκεί καταγράφουν τον αριθμό των ατυχημάτων που έχει κάνει κάθε οδηγός μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστικές εταιρίες μέσω του συστήματος BONUS MALUS επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημιά προσφέροντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα και αντίστοιχα επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συνέχεια ζημιές.

Οι κατηγορίες είναι από το 10 προς το 1. Το χαμηλότερο bonus malus που υπάρχει είναι το 1 που σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάποια ζημιά. Ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών που προκαλεί ο οδηγός αυξάνεται και το bonus malus, έχοντας ως συνέπεια την αύξηση των ασφαλίστρων. Να σημειωθεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δυο ατυχήματα με υπαίτιο τον οδηγό του οχήματος μέσα στον ίδιο χρόνο για να αυξηθεί το bonus malus.

Επίσης, το bonus malus, συνδέεται με τον οδηγό και όχι με το όχημα. Δηλαδή, αγοράζοντας ένα μεταχειρισμένο όχημα στο οποίο εμφανίζεται αυξημένο bonus malus λόγω ατυχημάτων, μετά τη μεταβίβαση και αφού δεν ευθύνεστε εσείς το bonus malus επανέρχεται στα κατώτερα όρια του χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση για εσάς.

Σημαντικό είναι στο ασφαλιστήριο να περιλαμβάνεται η κάλυψη «προστασία bonus malus» οπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς καθώς με αυτό τον τρόπο το bonus malus δεν θα αυξηθεί ακόμα κι αν είστε υπαίτιος.

Η κάλυψη της κλοπής αυτοκινήτου δεν εντάσσεται στις υποχρεωτικές καλύψεις. Είναι μια προαιρετική κάλυψη.

Σε περίπτωση λοιπόν που κλαπεί το αυτοκίνητό σας και δεν έχετε την ανωτέρω κάλυψη τότε η ασφαλιστική εταιρεία, δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕΙ

Όταν ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος αποβιώσει τότε το όχημα αποτελεί μέρος μιας κληρονομιάς, που οι νόμιμοι κληρονόμοι θα πρέπει είτε να την αποδεχθούν είτε να την αποποιηθούν. Εάν κυριότητα του οχήματος μεταβιβαστεί εξαιτίας θανάτου τότε μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στους κληρονόμους και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφάλιση του οχήματος. 

Σύμφωνα με το Νόμο 2496/97 η ασφάλιση ζημιών δε λήγει, εφόσον το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, διαδεχθεί άλλος στην ασφαλιστική σχέση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ένας ιδιοκτήτης οχήματος αποβιώσει, η ασφαλιστική κάλυψη συνεχίζει να ισχύει διαδεχόμενη στους κληρονόμους. Όταν οι κληρονόμοι αποδεχθούν την κληρονομιά του οχήματος, τότε η άδεια κυκλοφορίας αλλάζει και αναγράφει πλέον το νέο ιδιοκτήτη και εκδίδεται νέα η ασφαλιστική κάλυψη με νέο ονοματεπώνυμο λήπτη και ασφαλισμένου. Σε άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα εάν η κληρονομιά αποποιηθεί, οι πινακίδες του οχήματος κατατεθούν για ακινησία, το όχημα πουληθεί σε τρίτους ιδιοκτήτες κτλ, θα πρέπει να διεκπεραιωθεί η κατάλληλη διαδικασία μη συνέχισης της ασφαλιστικής κάλυψης με προσκόμιση εγγράφου αποποίησης κληρονομιάς, ή κατάθεσης πινακίδων ή πώλησης σε τρίτο κτλ. Επειδή όμως οι διαδικασίες μιας αποδοχής κληρονομιάς ή μη αποδοχής, μπορεί να πάρουν αρκετό χρόνο μέχρι να αποφασιστούν από τους κληρονόμους και να διεκπεραιωθούν από όλες τις υπηρεσίες, και όλο αυτό το διάστημα το όχημα κινείται και οδηγείται από τους κληρονόμους, πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη.