*Οι τιμές αφορούν εξάμηνη διάρκεια με βασικές καλύψεις.

Αυτοκίνητο

Φ/ίπποιΚυβικάΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα
7hp1000cc72€52€
8hp1200cc84€60.5€
10hp1400cc92.5€62€
12hp1600cc82€59€
13hp1800cc89€64€
14hp2000cc92€65€

Μηχανή

ΚυβικάΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα
125cc38€28€
250cc46€34€
500cc56€41€
800cc56€41€

Φορτηγό

Φ/ίπποιΚυβικάΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα
10hp1499cc10072€
15hp2200cc115€81€
20hp2928cc125€89€

Αγροτικό

Φ/ίπποιΚυβικάΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα
10hp1499cc63€46€
15hp2200cc72€52€
20hp2928cc91€61€

Ταξί

Φ/ίπποιΚυβικάΑττικήΥπόλοιπη Ελλάδα
10hp-15hp1358-2214cc619€170€
20hp2928cc619€170€