Είμαστε πάντα δίπλα σου για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Παρακάτω θα βρεις τα βήματα και σχετικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσεις σε περίπτωση ζημίας, ατύχημα στο εξωτερικό και τις κυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα!

Ποιες είναι οι ενέργειες σε περίπτωση ζημιάς;

Εάν εμπλέκεσαι είτε είσαι μάρτυρας σε τροχαίο ατύχημα , κάλεσε αμέσως την τροχαία και πρόσφερε την βοήθειά σου σε κάποιον που τραυματίστηκε, μόλις λίγα λεπτά χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις για να οδηγηθεί σε θάνατο.

Κάλεσε την Φροντίδα Ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν και να ρυμουλκήσει το όχημά σου εάν κριθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση που είσαι εμπλεκόμενος (και εφόσον η εταιρεία του τρίτου ανήκει στον φιλικό) , συμπλήρωσε τη δήλωση φιλικού διακανονισμού με τον έτερο εμπλεκόμενο οδηγό και κράτησε χρήσιμα στοιχεία, όπως αριθμό κυκλοφορίας, στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας. Εάν υπάρχουν μάρτυρες είναι σημαντικό να κρατήσεις και τα δικά τους στοιχεία.

Μην απομακρυνθείς ή φύγεις από τον τόπο του ατυχήματος σε καμία περίπτωση.

Η φροντίδα ατυχήματος μπορεί να σε εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο!

 

Αφού συμπληρωθεί η δήλωση ατυχήματος μαζί με το δίπλωμα και την άδεια τα στέλνεις στο email info@t4i.gr.

Μόλις παραλάβουμε τα έγγραφα θα προχωρήσουμε στην διεκπεραίωση της ζημίας. Αν χρειαστούν παραπάνω πληροφορίες θα σας καλέσουμε άμεσα στο κινητό που μας δήλωσες.

Έπειτα μας στέλνεις τα πρωτότυπα τιμολόγια από το συνεργείο /φανοποιείο μαζί με φωτοτυπία την πρώτη σελίδα από το λογαριασμό τραπέζης σου και την ταυτότητα. Στην ταχυδρομική θυρίδα 1532 (ΤΚ 65302)

Σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο ατυχήματος, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και όποιο άλλο στοιχείο του συγκρατήσεις ( χρώμα , μάρκα, μοντέλο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό) και να καλέσεις την Τροχαία και την Φροντίδα ατυχήματος για καταγραφή του συμβάντος και λήψη φωτογραφιών.

Εάν ο υπαίτιος βρεθεί και παραδεχθεί το γεγονός τότε η ασφαλιστική κινεί τις διαδικασίες για την αποζημίωσή σου (Μη ξεχάσεις να προσθέσεις την κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο όχημα!)

Σε αντίθετη περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να συμβουλευτείς δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο της ασφαλιστικής σου εταιρείας, αν συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιό σου και η κάλυψη νομικής προστασίας.

Γρήγορες ερώτησης απαντήσεις

Από την 1η Μαΐου 2000 ετέθη σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

 1. Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού

2.Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης

3.Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους

4.Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια

5.Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

-Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500 € ανά ατύχημα

-Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο

-Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000 € συνολικά ανά συμβάν

-Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.

-Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.

-Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.

-Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

 

Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δίκυκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα)
Το κόστος μεταφοράς του οχήματος Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος (για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει ο ασφαλισμένος-αναίτιος να έχει τα αντίστοιχα παραστατικά)
Απώλεια εισοδήματος
Ηθική βλάβη Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα:

http://www1.eaee.gr/filikos-diakanonismos

 

Ατύχημα στην Ελλάδα με όχημα που φέρει ξένες πινακίδες

 • Σε περίπτωση που η ευθύνη βαρύνει εσάς:

Καλείται την φροντίδα ατυχήματος επί τόπου για να υποβάλλεται δήλωση ή μπορείτε να υποβάλλεται δήλωση μέσω του ασφαλιστή σας.

 • Σε περίπτωση που είστε αναίτιος στο ατύχημα:

Καλείται την τροχαία για να καταγράψει το γεγονός και καλό θα είναι να τραβήξετε κάποιες φωτογραφίες με το κινητό σας τα οχήματα καθώς επίσης και την πράσινη κάρτα που κατέχει ο υπαίτιος (όχημα με ξένες πινακίδες).

Εν συνεχεία έχοντας τα χαρτί της αστυνομίας καλείται στο ΓΔΑ (Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης) τηλ. 210-3223324 και από εκεί ακλουθώντας τις διαδικασίες που θα σας πουν, θα σας ενημερώσουν για το ποια ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα θα διεκπεραιώσει την ζημιά σας.

Ατύχημα στο εξωτερικό

Αν έχετε ατύχημα στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία συνέβη το ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης μπορεί να είναι διαφορετική απ’ ό,τι στη χώρα σας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό, μην εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος. Μιλήστε με τον άλλο οδηγό και καλέστε την αστυνομία και/ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εφόσον χρειάζεται.

Φροντίστε να σημειώσετε τα απαραίτητα στοιχεία του άλλου εμπλεκόμενου μέρους καθώς και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Έκθεση ατυχήματος

Θα πρέπει να συντάξετε έκθεση ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος.

Ο ασφαλιστής σας συνήθως σας προμηθεύει με το έντυπο δήλωσης ατυχήματος. Ορισμένες ενώσεις ασφαλιστών έχουν συντάξει ένα κοινό «Ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος». Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει να συλλέξετε γρήγορα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα διευκολύνει τον διακανονισμό τυχόν ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Αν δεν διαθέτετε έντυπο δήλωσης ατυχήματος ή ασφάλειας, φροντίστε να σημειώσετε τα εξής στοιχεία:

 • ημερομηνία και τόπο του ατυχήματος
 • λεπτομερή στοιχεία για τυχόν τραυματισμούςυλικές ζημιέςκαι μάρτυρες (βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε τα στοιχεία επικοινωνίας τους)
 • στοιχεία επικοινωνίαςτου άλλου οδηγού (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)
 • στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου οδηγού(και αριθμό συμβολαίου)
 • στοιχεία για το όχημα του άλλου οδηγού(αριθμό κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, μάρκα και τύπο – και τα ίδια στοιχεία για τυχόν ρυμουλκούμενα)
 • στοιχεία επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών στις οποίες αναφέρθηκε το ατύχημα
 • συνθήκεςτου ατυχήματος

Αν εσείς και ο άλλος οδηγός συμφωνείτε σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, θα πρέπει να υπογράψετε σχετική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο διακανονισμός των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να παραδεχθείτε ευθύνη. Επίσης, πρέπει να υπογράψετε την έκθεση ατυχήματος μόνο αν την κατανοείτε πλήρως.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, ο ασφαλιστής σας θα προβεί σε διακανονισμό της διαφοράς με τον ασφαλιστή του άλλου οδηγού. Για τον διακανονισμό, ο ασφαλιστής θα βασιστεί στην αστυνομική έκθεση, στην εκτίμηση των ζημιών ή σε άλλες πληροφορίες.

Προς υποστήριξη της αξίωσής σας θα πρέπει να συλλέξετε:

 • φωτογραφίες
 • καταθέσεις μαρτύρων και/ή
 • αστυνομική έκθεση.

Πρέπει να δηλώσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία ακόμη και αν δεν επιθυμείτε να εγείρετε αξιώσεις.

Σε περίπτωση που επιλέξεις στο συμβόλαιό σου να ασφαλίσεις το όχημά σου και με επιπρόσθετες καλύψεις πχ Θραύση Κρυστάλλων ή Μικτή ασφάλιση κτλ. και τρακάρεις μόνος σου ή σπάσει το μπαμπρίζ του οχήματος σου τότε:

Πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί μας στο e-mail info@t4i.gr για να σε ενημερώσουμε για την διαδικασία που θα ακολουθήσεις ώστε να αποζημιωθείς από την ασφαλιστική σου εταιρεία.

Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

Ν.489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.
Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα
Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Β. Ποινικές κυρώσεις

 • Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο
 • Χρηματική ποινή μέχρι 3.000€

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

 • Να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρεςή να δώσει εξηγήσεις
 • Να πληρώσει παράβολο 250€για να ασφαλιστεί

Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο 500, € καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.